Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uchylające rozporządzenie w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków