Rozporządzenie nr 4/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2022 r.