Rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją boiska w Gołębiewku


Rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją boiska w Gołębiewku. Powstanie nowe ogrodzenie, boisko do piłki nożnej wraz z piłkochwytami oraz boisko do siatkówki. Materiał został zakupiony po części w ramach budżetu sołeckiego, jak również z budżetu gminy, a prace zostaną wykonane przy udziale pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej UG w Grucie.