Rozpoczął się remont wjazdu do OSP i parkingu do świetlicy wiejskiej w Boguszewie.


Materiał zakupiono po części ze środków sołeckich oraz ze środków pochodzących z budżetu gminy. Prace będą wykonywane systemem gospodarczym przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej UG w Grucie. Użytkowników prosimy o cierpliwość i zachowania zasad bezpieczeństwa.