Rozmawialiśmy na temat sali gimnastycznej w Nicwałdzie


1W ubiegłym tygodniu odbyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu nowej, większej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie.
Obecna sala jest zdecydowanie za mała na potrzeby szkoły, dzieci nie mają zapewnionych komfortowych warunków do przebierania się przed lekcjami W-Fu, dodatkowo często występują utrudnienia w organizacji planu lekcji dla wszystkich klas. Zaprojektowanie, a następnie wybudowanie nowej sali gimnastycznej to inwestycja społecznie ważna, widać to po ogromnym zaangażowaniu społeczności lokalnej, za które gorąco dziękujemy!
Na spotkaniu każdy mógł wypowiedzieć się na temat swojej wizji sali, najbardziej istotnych elementów jej wyposażenia. Podczas wizji lokalnej zaplanowaliśmy kierunek rozbudowy, następnie przeanalizowaliśmy przykłady sal gimnastycznych budowanych w ciągu ostatnich lat w naszym regionie. Podjęto także decyzję o wizycie studyjnej w jednej z pobliskich gmin, gdzie wybudowano salę gimnastyczną, która jest najbliższa naszej wizji. Przedyskutowano również drogę pozyskania dofinansowania z różnych źródeł zewnętrznych, by móc zrealizować tak dużą inwestycję budowlaną.
Bardzo cieszy postawa lokalnej społęczności – wysoki poziom zaangażowania radnych, sołtysów, dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Pokazuje to, że warto rozmawiać, warto angazować społeczeństwo w rozmowy na temat rozwoju gminy Gruta, naszej gminy.
O kolejnych etapach planowania inwestycji będziemy Państwa informować na bieżąco.

Tekst/foto: OK