Rodacy Bohaterom


Społeczność naszej gminy włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Rodacy Bohaterom”, polegającej na zbiórce żywności, a także zniczy i kart świątecznych, które trafią do naszych rodaków mieszkających na Kresach Wschodnich – kombatantów, którzy walczyli za naszą Ojczyznę.

Akcję zainicjowało Stowarzyszenie Odra-Niemen, które zwróciło się do szkół, w tym także do szkoły w Grucie.

Jej uczniowie, pod opieką nauczyciela historii Tomasza Piwowarskiego zorganizowali zbiórkę. Młodsi uczniowie wykonali własnoręcznie świąteczne karty z życzeniami, a starsi – dzięki życzliwości księży proboszczów Henryka Szczodrowskiego z Gruty i Kazimierza Wiśniewskiego z Dąbrówki Królewskiej – kwestowali w kościołach tych parafii.

Dzięki ofiarności mieszkańców gminy, udało się zakupić żywność, która trafi na Wschód.

    (tng)