Rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego w miejscowości Gruta


Gmina Gruta w latach 2017-2018 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w kwocie 65 481,50 zł na wykonanie miedzy innymi: nasadzeń, zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz usuwania drzew i krzewów.
W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony, jako nasadzenia 7978 szt. materiałów roślinnych, tj. bylin, krzewów ozdobnych oraz ozdobnych drzew iglastych. Również w ramach zadania usunięto drzewa wskazane decyzją konserwatora, wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów. Efekt rzeczowy i ekologiczny został wykonany w zadawalającym stopniu.