Remont zakończony :)


Zakończono prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Nicwałdzie. Prace wykonywane są w całości systemem gospodarczym przy udziale pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej UG w Grucie. W ten sposób wyremontowano całość posadzki w pomieszczeniach świetlicy, gdzie zostały ułożone nowe płytki podłogowe. Prace zostały sfinansowane po części z budżetu sołeckiego oraz budżetu gminy. Nowa podłoga będzie na pewno cieszyć mieszkańców Nicwałdu. To kolejny „dobrych praktyk” i wzajemnej współpracy w gminie. Dziękujemy władzom sołeckim za zaangażowanie🙂