Remont świetlicy w Wiktorowie.


 

 

 

 

 

 

Prace remontowe wykonywane są system gospodarczym przy udziale pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej. Nowa podłoga i odnowione ściany to efekt współpracy władz sołeckich i gminnych. Dziękujemy wszystkim za wysiłek i zaangażowanie !