REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2022/2023


Szanowni Państwo!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mełnie informuje o naborze dzieci na rok 2022/2023.

Termin zgłaszania dzieci 01.03.2022 r. – 31.03.2022 r.

Zgłoszenia należy dokonywać na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola Samorządowego w Mełnie – wzór w załączeniu.