Przypomnienie


Przypominamy wszystkim zainteresowanym mieszkańcom z terenu Gminy Gruta, iż do dnia 05.01.2017r. można składać ankiety (zgłoszenia) dotyczące uczestnictwa w programie na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji prądu ze słońca –  dofinansowanie do 50 %.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (poddziałanie 3.1.) – Odnawialne źródła energii.

Ankiety można składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Gruta.