Przypomnienie o obowiązku utrzymania zwierząt domowych


Szanowni Mieszkańcy

W związku z powtarzającymi się skargami dotyczącymi zagrożeń ze strony wałęsających się bez nadzoru psów posiadających właściciela, przypominamy o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, wynikających z zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, który zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna poza prywatny ogrodzony teren. Wyprowadzanie psa na smyczy lub w przypadku ras niebezpiecznych, także w kagańcu jest obowiązkiem właścicieli i pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Jednocześnie przypominamy, że każda osoba wyprowadzająca zwierzę domowe na spacer jest zobowiązana do ochrony terenów przeznaczonych do wspólnego użytku przed zanieczyszczeniami min. sprzątanie po swoich psach.