Przypomnienie o obowiązku utrzymania zwierząt domowych


Szanowni Mieszkańcy

W związku z powtarzającymi się skargami dotyczącymi zagrożeń ze strony wałęsających się bez nadzoru psów posiadających właściciela, przypominamy o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, wynikających z zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, który zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna poza prywatny ogrodzony teren. Wyprowadzanie psa na smyczy lub w przypadku ras niebezpiecznych, także w kagańcu jest obowiązkiem właścicieli i pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Jednocześnie przypominamy, że każda osoba wyprowadzająca zwierzę domowe na spacer jest zobowiązana do ochrony terenów przeznaczonych do wspólnego użytku przed zanieczyszczeniami min. sprzątanie po swoich psach.

fb-share-icon