Przypomnienie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy uprzejmie przypomina, iż zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122, z późn. zm.), do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz promocji oraz do składania kwartalnych deklaracji zobowiązani są:

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, bydła, koni, owiec, drobiu,
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, bydła, koni, owiec, drobiu,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne zbóż,
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują owoce lub warzywa od rolników ryczałtowych w celu ich przetworzenia lub odprzedaży lub wytwarzają owoce i warzywa,
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od rolników ryczałtowych, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży, bądź prowadzący działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich, bądź prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

W załączeniu przekazujemy pismo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa .

Załączniki