Przypomnienie dot. inwentaryzacji azbestu


Szanowni Mieszkańcy

Przypominamy, że na terenie Gminy Gruta trwa inwentaryzacja azbestu. Prosimy o umożliwienie pracownikom firmy AnEco Adam Nowicki wykonanie spisu z natury i udostępnienie informacji na temat azbestu znajdującego się na posesji. Dziękujemy za pomoc i wyrozumiałość.