Przypominamy!


-Od dnia 3 stycznia 2022 roku zostanie wznowiony publiczny transport pasażerski na linii: Słup-Jasiewo-Gruta-Orle-Salno-Dąbrówka Królewska-Salno-Annowo-Nicwałd-Wielkie Lniska-Grudziądz Intermache.
-Pierwszy autobus w kierunku Grudziądza wyruszy w dniu 3 stycznia 2022 o godz. 6:23 z miejscowości Słup. W kierunku Grudziądza, wsiadając w Słupie będzie można pojechać również o godz. 9:23, 16:13 i 17:33. Autobusy w kierunku gminy Gruta startować będą spod Intermarche o godz. 5:10, 8:10, 15:00 i 16:20. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie przedstawiony Państwu już niebawem.
-Bilety jednorazowe i miesięczne będzie można zakupić u kierowcy bądź w punkcie kasowym na ul. Rapackiego w Grudziądzu. Transport da również możliwość przejazdu mieszkańcom gminy Gruta na jej terenie na wyżej wymienionej trasie.
-Aktualnie trwają prace związane m.in z przygotowywaniem przystanków i rozkładów jazdy. Zapraszamy do korzystania z transportu. Linia kursować będzie od poniedziałku do piątku w ciągu roku kalendarzowego z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia.
-Cena biletu jednorazowego wynosić będzie 1,90 zł (przejazd na terenie gminy Gruta) 3,80 zł (dojazd do Grudziądza), bilet miesięczny 100% – 138,00 zł, bilet miesięczny ulgowy dla uczniów do 24 r.ż. 70,38 zł.
-Zachęcamy wszystkich do korzystania z przejazdów. Powstała linia zostanie sfinansowana ze środków budżetu gminy i kończy wielomiesięczne starania samorządu gminy Gruta zmierzające do odbudowy gminnych przewozów pasażerskich.