Przestrzegali przed nałogami


Kształtując prawidłowe postawy społeczne wśród młodzieży wójt gminy Gruta, parafia w Grucie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowali spotkanie profilaktyczne dla uczniów naszego gimnazjum i uczących się w szkołach średnich, ale pochodzących z terenu gminy Gruta.

Spotkanie odbyło się 4 marca w Zespole Szkół w Grucie. Prowadzone działania są realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

W spotkaniu uczestniczyło 40 młodych mieszkańców gminy Gruta.

(KP)