Przegląd dróg powiatowych


25 listopada 2020 roku na terenie naszej gminy Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski w towarzystwie Starosty Grudziądzkiego Pana Adama Olejnika dokonał przeglądu dróg powiatowych z terenu naszej gminy. Podczas spotkania omówiony został również zakres prac związanych z modernizacją dróg na lata 2021-2023.