Przebudowa wejścia o UG już zakończona :)


Zakończono przebudowę wejścia do budynku UG w Grucie pod kątem dostosowania jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ułożono nową antypoślizgową nawierzchnię oraz zamontowano windę/platformę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problem wejścia na schody. Przed wejściem zostały również wbudowane wymagane przepisami pola uwagi. Zadanie zostało współfinansowane z grantu otrzymanego przez samorząd gminy Gruta z programu “Dostępny samorząd”, którego łączna wartość wyniosła 70 250,00 zł.