Propozycja dla Sołtysek, Sołtysów i wszystkich aktywnych społecznie!