PROJEKT UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZANIA LASÓW


Wójt Gminy Gruta informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Grucie, pok. 5 w godzinach urzędowania, zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów będących własnością osób fizycznych na terenie Gminy Gruta na okres 60 dni począwszy od 31 lipca 2018 r., w związku z realizacją na zlecenie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przez firmę KRAMEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zadania pn.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia oraz inwentaryzacja lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, będących własnością osób fizycznych wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, na terenie gmin: Grudziądz, Gruta, Łasin, Rogóźno”.

Projekt UPUL będzie podstawą naliczania podatku leśnego, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy

z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu UPUL do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz.