Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa


1Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie jest ponownie w 2018 roku, beneficjentem Wieloletniego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, który szczególny nacisk kładzie na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi czytelnictwa w naszej gminie, otrzymaliśmy dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5 486.00 zł.

Pozyskane środki finansowe przeznaczyliśmy na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.

Zapraszamy Państwa do odwiedzin naszych Bibliotek i do czytania.

Wysokość dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla naszej Biblioteki w poprzednich latach wynosiła:

2017 rok – 5 029.00 zł
2016 rok – 4 933,00 zł
2015 rok – 5 118,00 zł