PROGRAM AKTYWIZACJI ROLNIKÓW – KURSY I STAŻE DLA ROLNIKÓW


stopkaPROGRAM AKTYWIZACJI ROLNIKÓW – KURSY I STAŻE DLA ROLNIKÓW
01.04.2019 – 30.06.2020

Projekt jest skierowany dla kobiet i mężczyzn, którzy podlegają wszystkim ubezpieczeniom w KRUS, chcieli by podjąć pracę zarobkową poza rolnictwem i zamieszkują teren województwa kujawsko – pomorskiego. Jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
Aby przystąpić do projektu należy: wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny oraz dostarczyć zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (nie starsze niż 30 dni roboczych) lub odcinek z KRUS o składkach jakie należy zapłacić. Dla każdego uczestników przewidziano kursy i szkolenia a po ich ukończeniu 5 miesięczny staż z stypendium w wysokości 1305,94 zł / m-c brutto (w ramach szkolenia i staży wszyscy uczestnicy mają opłacane składki zdrowotne oraz emerytalno – rentowe). Staż można odbyć w miejscu wybranym przez siebie. Pomagamy w poszukiwaniu miejsc odbywania staży. Kursy oraz staż będziemy starali się realizować na terenie gminy w której Państwo zamieszkują tak aby ułatwić chętnym możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia.
Udział w projekcie to dobry sposób, na podratowanie domowych budżetów gospodarstw rolnych. Jest to jedyny tego rodzaju projekt dla rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu w KRUS na tych terenach. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 1044 zł, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu.
Przykładowe kursy możliwe do realizacji w ramach projektu: pracownik biurowy, pracownik gospodarczy, pracownik robót wykończeniowych (kursy możliwe do zrealizowania w pobliżu miejscowości Państwa zamieszkania), kurs wózków jezdniowych, operator koparko – ładowarki (kursy realizowane we Włocławku, dojeżdżający do Włocławka otrzymują zwrot kosztów dojazdu).
Aby wziąć udział w projekcie należy skontaktować się z Centrum Edukacji i Kultury ZENIT we Włocławku ul. Młynarska 1A/3 pod numerem telefonu 54-426-26-66 lub z Arkadiuszem Jąkalskim pod numerem telefonu 693-518-176.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I UDZIAŁU W PROJEKCIE