Prawie milion złotych dofinansowania dla naszej gminy!


 9 maja w Urzędzie Wojewódzkim  w Bydgoszczy Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska podpisała z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem kolejną już w tym roku umowę o dofinansowane dla gminy. Tym razem  pozyskaliśmy środki na przebudowę drogi gminnej nr 041429C na trasie Gruta-Annowo pomiędzy drogą wojewódzką DW538,
a drogą powiatową nr 1384 C.  Z programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 skorzysta 17 gmin z województwa. Gmina Gruta jest jedynym beneficjentem programu z powiatu grudziądzkiego.

 Na niemal 2,5 km odcinek drogi pozyskano ponad 920 tysięcy złotych dofinansowania. Stanowi to 50 % kosztów kwalifikowanych realizowanej inwestycji.

Na uroczystym podpisaniu umowy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Wójt Gminy Gruta serdecznie podziękowała w imieniu swoim i mieszkańców gminy za uzyskane dofinansowanie na tak długo oczekiwaną inwestycję:

– Bez dofinansowania ze strony Wojewody Kujawsko-Pomorskiego inwestycja byłaby trudna do zrealizowania. Dzięki temu wsparciu mogę sukcesywnie poprawiać stan infrastruktury drogowej w naszej gminie, co bezpośrednio wpływa na jakość codziennego życia mieszkańców gminy – podkreśla rolę inwestycji drogowej Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.