Prace archeologiczne.


W dniach 8 – 12 sierpnia br. na terenie naszej Gminy, w rejonie dawnej żwirowni w Słupskim Młynie, odbyły się prace archeologiczne prowadzone przez Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu pod kierunkiem archeolog – Pani Małgorzaty Kurzyńskiej. Badania prowadzono na łące u podnóża żwirowni, w przeszłości grodziska łużyckiego. Badania grudziądzkiego muzeum skupiły się w obszarze, które dotychczas nie było przedmiotem weryfikacji, czyli od strony południowej wzgórza, zaledwie kilkanaście metrów od płynącej nieopodal rzeki Osy. Pomimo trudnych warunków eksploracyjnych z powodu suszy poszukiwania okazały się owocne. Co prawda nie natrafiono na materiały kultury łużyckiej, ale znaleziono osadę podgrodową, z przełomu IX- X wieku, co również jest cennym odkryciem. Dotychczas nie posiadano wiedzy o istnieniu w tym miejscu osady słowiańskiej. Tak wczesne osady nie są częste na ziemi chełmińskiej, tym bardziej cieszy ich odkrycie w tym miejscu. Badania archeologiczne mogły się odbyć dzięki wsparciu Wójta Gminy Gruta, który przydzielił do prac archeologicznych dwóch pracowników z Gminy – Pana Roberta Jadzińskiego i Krzysztofa Kruszkiewicza, a także Nadleśnictwa Jamy, które umożliwiło przeprowadzenie badań na działce należącej do Nadleśnictwa. Znalezione przedmioty trafią na wystawę grudziądzkiego muzeum.