Poświęcenie pomnika


W ostatnią sobotę 25 września 2021 roku w Rywałdzie miało miejsce uroczyste poświęcenie pomnika bł. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz św. Jana Pawła II w Rywałdzie. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski. Nasza gmina wraz z innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego – Gminami Radzyń Chełmiński, Książki, oraz Starostwem Powiatowym w Grudziądzu była fundatorem pomnika.
Rywałd w którym znajduje się sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej. Jest to pierwsze miejsce odosobnienia po aresztowaniu ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego. Rywałd to wyjątkowo ważne historycznie i kulturowo miejsce na mapie naszego Starostwa, które od dziesięcioleci służy jako przystanek bądź cel licznych pielgrzymek i wycieczek.
Poświęcony pomnik i postawa wszystkich obecnych to oddanie hołdu tym dwóm wybitnym Polakom bł. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu oraz św. Janowi Pawłowi II i jednocześnie trwały dowód szacunku oraz pamięci dla Ich czynów, przesłania oraz bezkompromisowych życiowych wyborów…