Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


unnamedW dniu 4 maja 2020 roku o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Gruta  z inicjatywy Wójta Gminy Gruta, odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dotyczące w głównej mierze możliwości wznowienia funkcjonowania żłobka, przedszkola samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w gminie Gruta.

W posiedzeniu brali udział Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu gminy Gruta, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mełnie, Dyrektor Żłobka w Nicwałdzie oraz kierownik SPZOZ w Grucie.

Podczas posiedzenia przekazano wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r, wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego co do procedury wznowienia funkcjonowania w/w placówek oraz dokonano szczegółowej analizy potrzeby powrotu najmłodszych dzieci do żłobka i placówek oświatowych w gminie Gruta.

Mając na uwadze najwyższe dobro, jakim jest zdrowie i życie najmłodszych mieszkańców naszej Gminy, Wójt Gminy Gruta po dokonanych konsultacjach podjął decyzję o zamknięciu  wyżej wymienionych placówek oświatowych i żłobka przynajmniej do dnia 24 maja 2020 roku. Decyzja o braku uruchomienia placówek poprzedzona była jednogłośną aprobatą wszystkich uczestniczących w zebraniu zaproszonych gości.

Przechwytywanie