Porozumienie w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą ,, Remont Odcinka drogi gminnej nr 041402C na terenie Leśnictwa Słup’’


W siedzibie Nadleśnictwo Jamy, Lasy Państwowe Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy Wiesław Kosecki zawarli porozumienie w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą ,, Remont Odcinka drogi gminnej nr 041402C na terenie Leśnictwa Słup’’. Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego szacowana jest na kwotę 70.000,00 zł, a udział środków Nadleśnictwa Jamy przyjęty jest w wysokości 50 000,00 zł co stanowi 70% szacowanej wartości.