Pomniki Naszej Małej Ojczyzny


Zakończyła się renowacja pomnika ofiar zamordowanych we wrześniu 1939 r., a spoczywających na Cmentarzu Parafialnym w Grucie. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 15 października 2016 roku.

Komitet, który zajmował się odnowieniem uzyskał właśnie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji informację, że wszystkie kwestie związane ze zbiórką pieniędzy i ich rozliczeniem są prawidłowe.

piwek

Inicjatorzy tego pomysłu postanowili kontynuować działalność i powołali do życia społeczny Komitet, który zajmie się rewitalizacją pomnika kapitana pilota Floriana Laskowskiego, bohatera z września 1939 r.

Patronat nad nową inicjatywą objęli: Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta, ksiądz proboszcz Henryk Szczodrowski oraz Krzysztof Ficek, dyrektor Zespołu Szkół w Grucie, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa nosząca imię pilota.

Założyciele Komitetu zachęcają do współpracy wszystkich mieszkańców naszej gminy i proszą o wypożyczenie wszelkich posiadanych materiałów (artykułów z gazet, zdjęć, wspomnień w formie spisanej, itp.) związanych z losem kapitana F. Laskowsiego oraz jego mogiły.

Deklarujący współpracę powinni skontaktować się z ks. Kamilem Pańkowcem, Waldemarem Kurkowskim i Tomaszem Piwowarskim.

  (r)