Podziękowanie za książki


Kiedy przeczytam nową książkę,
to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela,
a gdy przeczytam książkę,
którą już czytałem – to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.
/Przysłowie chińskie/

Bardzo dziękujemy ludziom dobrej woli, którzy podzielili się z nami swoim księgozbiorem. W 2017 roku otrzymaliśmy w darze od czytelników piękne książki dla dzieci, lektury szkolne, wspaniałe opowiadania i encyklopedie. Każda z ofiarowanych książek znalazła swoje miejsce w naszych bibliotekach: szkolnych, Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej i Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grucie.

Czytelnicy i Pracownicy
GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie