Podziękowania


Wyrażając radość z przybycia Gości w dniu 21 września 2018 r. na Jubileusz Szkoły Podstawowej im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie, szczególne podziękowania składamy ofiarodawcom za prezenty, które wzbogaciły bazę dydaktyczną naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie!

Dyrektor szkoły Krzysztof Ficek
Wicedyrektor Roman Zadykowicz
Grono Pedagogiczne, Pracownicy
i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grucie