Podsumowanie realizacji projektów grantowych w miesiącu maju 2021 r.


W ramach projektu pn. “Aktywnie w Dolinie Osy” zorganizowano kolejne już spotkania, które odbyły się w dniach 19 i 30 maja 2021 r. – spacery z kijkami Nordic walking zakończone ogniskiem integracyjnym. Spacery odbyły się w malowniczej scenerii- Rezerwat Doliny Osy. Oprócz elementów integracyjnych wsparcia, spacery z kijkami Nordic walking wzmacniają mięśnie całego ciała, odciążają stawy oraz poprawiają postawę. Osobami odpowiedzialnymi za realizację wyjść były Animatorki aktywności lokalnej oraz obywatelskiej Pani Katarzyna Kurzyńska oraz Pani Beata Osmańska.

Dnia 22.05.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu pn. “Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie- Gmina Gruta”- zajęcia animacyjno- edukacyjne, podczas którego odbył się wykład z dyskusją o możliwościach i dostrzeganiu mocnych stron, a następnie przeprowadzono gry i zabawy stolikowe edukacyjno-rozrywkowe aktywizujące uczestników oraz ich otoczenie.

Kolejnym wydarzeniem zorganizowanym dnia 30.05.2021 r., w ramach projektu, był “Dzień Dziecka” (wsparcie integracyjno-animacyjne). Zadanie miało na celu integrację uczestników projektu ze środowiskiem lokalnym. Podczas całego wydarzenia Animator prowadził działania animacyjne. Zapewniony został poczęstunek dla uczestników projektu oraz środowiska lokalnego.

Dodatkowo w ramach środków sołeckich Jasiewa wynajęto dmuchane zjeżdżalnie oraz zorganizowano ognisko. Koło Gospodyń Wiejskich “Jasiewianki” zapewniły również smaczny, słodki poczęstunek.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z powyższych wydarzeń, jednocześnie zachęcamy do dalszego aktywnego uczestnictwa Uczestników projektu.

Projekty pn. “Aktywnie w Dolinie Osy” oraz “Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie- Gmina Gruta” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundusze Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.