Podsumowanie konkursu „Na drodze świeć przykładem”


dorotwakrusz18.11.2016 r. w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród laureatom  konkursu plastycznego pt. „Na drodze świeć przykładem”.

Konkurs został zorganizowany przez WORD w Toruniu i Delegaturę Kuratorium Oświaty w Toruniu. Jego celem było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zasad ruchu drogowego oraz propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z Torunia i powiatów objętych działaniem Toruńskiej Delegatury Kuratorium Oświaty.

Na konkursu wpłynęło 510 prac z 83 placówek.

W plastycznej rywalizacji udział wzięli uczniowie podstawówki w Plemiętach.

Z przyjemnością informujemy, że w grupie klas I-III uczeń tej szkoły Tomasz Graman zajął pierwsze miejsce.

W uroczystości finałowej Tomaszowi towarzyszyła jego opiekunka artystyczna nauczycielka Dorota Kruszczyńska. Zdolny uczeń otrzymał dyplom oraz piękne nagrody rzeczowe.

Tomkowi gratulujemy i życzymy dalszych plastycznych sukcesów.

(M)