Plemięta: jasełka, kolędy, opłatek


To było piękne przedpołudnie w szkole w Plemiętach.

Na trzy dni przed Wigilią świąt Bożego Narodzenia dyrektor szkoły Iwona Węcławska,  Rada Rodziców i Stowarzyszenie „Pod Gródkiem” zaprosili mieszkańców wsi na jasełka przygotowane przez uczniów oraz księdza proboszcza Marka Wysieckiego i katechetkę Dorotę Kruszczyńską. Na sali były również osoby z innych gminnych wsi.

Spotkanie otworzyła dyrektor, która powitawszy wszystkich, przekazała życzenia świąteczno-noworoczne, wspomniała też o podziękowaniu przesłanym na jej ręce przez dyrektora, pracowników i wychowanków Przedszkola Publicznego w Gostycynie, któremu szkoła z Plemiąt przyszła z pomocą po klęsce żywiołowej (wichura), jaka nawiedziła tę miejscowość w tym roku. Przedszkolakom ofiarowano zabawki i przybory plastyczne zebrane przez społeczność szkoły.

Po wystąpieniu I. Węcławskiej głos zabrał ksiądz M. Wysiecki, powiedział kilka słów o nadchodzących świętach i zaprosił na szczególne przedstawienie poświęcone narodzeniu Pana Jezusa.

Jak co roku dzieci oczarowały publiczność nie tylko historią Jezusa, ale także śpiewem i… strojami. To wręcz niebywałe, że każdego roku w tej szkole rodzice, dziadkowie i zaproszeni goście mogą obejrzeć i posłuchać tak znakomicie przygotowane jasełek. Ogromna w tym rola D. Kruszczyńskiej i księdza M. Wysieckiego.

Kiedy dzieci, po gromkich oklaskach, opuściły scenę, zaśpiewano kilka kolęd, a następnie rozpoczęła się Wigilia, dzielono się opłatkiem, składano sobie wzajemnie życzenia. Później dzieci i dorośli zasiedli do stołów.

Dyrektor podkreśliła, że poczęstunek przygotowany został przez miejscowe Stowarzyszenie „Pod Gródkiem” i Radę Rodziców.

A już w epilogu czwartkowego (21.12.2017) świątecznego spotkania, wszyscy uczniowie otrzymali piękne paczki ze słodyczami.

« z 3 »

Tekst/foto: RAS