Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej


Proboszcz Ksiądz Kanonik Marek Wysiecki informuje, że 14-16 października 2017 r. w parafii śś. Kosmy i Damiana w Okoninie odbędzie się Peregrynacja Figury Matki Bożej z Fatimy. Program peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej prezentujemy poniżej.

mbf

Program peregrynacji figury MB Fatimskiej 14-16 X 2017 r.

Sobota 14 X 2017 r.

18:00 Przyjazd figury i powitanie przez różne stany

18:30 Nabożeństwo pokutne

19:15 Spowiedź św. z udziałem księży z dekanatu

20:00 Msza św. celebrowana przez kapłanów dekanatu (szaty Maryjne)

21:00 Apel Jasnogórski

21:30 Różaniec fatimski

22:30 – 24:00 Czuwanie indywidualne przed figurą

Niedziela 15 X 2017 r.

7:00 Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP

8:00 Msza św.

10:00 Msza św.

11:30 Msza św. rodziców i dzieci przygotowujących się do I-szej Komunii Świętej

12:30 – 14:00 Czuwanie indywidualne dla wiernych z całego dekanatu

14:00 Msza św. z udziałem małżeństw z dekanatu  (odnowienie przyrzeczeń małżeńskich)

15:30 – 16:30 Czuwanie Matek Różańcowych z Maruszy (Tajemnice Radosne)

16:30 – 17:30 Czuwanie Matek Różańcowych z Nicwałdu ( Tajemnice Światła)

17:30 – 18:30 Czuwanie Matek Różańcowych z Pokrzywna (Tajemnice Bolesne)

18:30 – 19:30 Czuwanie Matek Różańcowych z Okonina (p. Narewska – Tajemnice Chwalebne)

19:30 – 20:30 Czuwanie Matek Różańcowych  Okonina (p. Pyżewicz – Tajemnice wybrane)

21:00 Apel Jasnogórski

Poniedziałek 16 X 2017 r.

8:00 Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP

9:00 – 10:00 Czuwanie indywidualne

10:00 Nabożeństwo do NSNMP

11:00 12:00 Czuwanie indywidualne

12:00 Msza św. z udziałem osób starszych i chorych z całego dekanatu

13:30 -16:00 Czuwanie indywidualne

16:00 Msza św. na pożegnanie Figury