Patrycja Prymusem Pomorza i Kujaw!


patrycjaprymusemkujawZ dumą informujemy, że Patrycja Kikulska, uczennica II klasy Gimnazjum w Grucie, znalazła się w gronie stypendystów projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Projekt jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wsparcia finansowego najzdolniejszym uczniom. Kwota stypendium to 3000 zł. Projekt Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. O stypendium na dany rok szkolny może się ubiegać uczeń, który uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych tytuł finalisty lub laureata konkursu lub olimpiady z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub przedsiębiorczości oraz uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym, minimum jedną najwyższą ocenę klasyfikacyjną z przynajmniej jednego spośród wyżej wymienionych przedmiotów kluczowych.

Patrycja zawdzięcza swój sukces nie tylko wysokiej średniej ocen, ale przede wszystkim szczególnym osiągnięciom w nauce języka obcego. Będąc uczennicą klasy szóstej została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego.

Aby otrzymać stypendium, należało złożyć wniosek składający się z kilku sekcji – jedną z nich był indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia, wypracowany z opiekunką dydaktyczną Patrycji, Iwoną Murak.

Cele edukacyjne i przeznaczenie stypendium naszej prymuski są ściśle związane z dalszym rozwojem umiejętności językowych.

Przykład Patrycji pokazuje, że naprawdę warto się uczyć.

Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych wielkich osiągnięć!

(I. Murak)