Patriotyczny happening


30 kwietnia 2019 roku przed południem na placu przy Urzędzie Gminy w Grucie  odbył się Happening Patriotyczny, w którym udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz  z wójtem Waldemarem Kurkowskim na czele oraz pracownicy urzędu, nauczyciele i uczniowie gruckiej szkoły.

Prowadzący samorząd powitał uczestników i powiedział o 1 Maja, kolejnej dacie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dniu Flagi i 3 Maja.

Następnie odśpiewany został Hymn Narodowy, odegrano również fragment Hymnu Europejskiego.

Uczennice SP w Grucie i nauczyciel muzyki Karol Kosik zaprezentowali program artystyczny, były wiersze i piosenki.

Z kolei Hanna Szumotalska, Krzysztof Ficek i Stanisław Raginiak raz jeszcze, w szerszym zakresie, przybliżyli historię świąt oraz wydarzenie związane z przystąpieniem  naszej Ojczyzny do Unii Europejskiej. Wiersze patriotyczne przedstawili również K. Ficek  i S. Raginiak.

Spotkanie w przeddzień świąt majowych to ważna lekcja patriotyzmu, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

(r)