PASOWANIE NA UCZNIA I DZIEŃ NAUCZYCIELA


12 października w Szkole Podstawowej w Plemiętach odbyło się pasowanie pierwszoklasistów. Uczniowie klas I-III rozpoczęli uroczystość polonezem. Pierwszacy przed pasowaniem musieli zdać ważny egzamin odwiedzając różne krainy, w których prezentowali swoje umiejętności: geograficzno-przyrodnicze, polonistyczne, matematyczne i taneczno-wokalne.

Po występie artystycznym, przed ślubowaniem, uczniowie musieli zjeść „tabletkę mądrości” i wypić „eliksir wiedzy”, żeby chętniej i skuteczniej się uczyć.

Pierwszacy złożyli ślubowanie w obecności wójt Haliny Kowalkowskiej, dyrektor Iwony Węcławskiej, przewodniczącego Rady Gminy Piotra Szynkowskiego, sołtys Agnieszki Abramek, przewodniczącej Rady Rodziców Patrycji Nowaczek, księdza Marka Wysieckiego, rodziców, starszych uczniów, nauczycieli, pracowników i gości.

Dyrektor szkoły uroczyście dokonała aktu pasowania, a wychowawczyni wręczyła dyplomy. Uczniowie akt ślubowania przypieczętowali odciskami palców. W tym szczególnym dla nich dniu zostali obdarowani podarkami.

Dziewczynki i chłopcy, już po uroczystości, z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazali nauczycielom i pracownikom szkoły podziękowania za ich trud, złożyli im serdeczne życzenia. W dowód wdzięczność zaprezentowali interesujący program artystyczny.

Były też życzenia i podziękowania dla grona pedagogicznego od dyrektor I. Węcławskiej.

W epilogu spotkania najmłodsi uczniowie zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.

Niewątpliwie był to szczególny dzień przede wszystkim dla nowych uczniów w Plemiętach, który zapewne na długo pozostanie nie tylko w ich pamięci.

  (MS)