Partycypacja w planowaniu. Razem zaplanujmy przestrzeń w Plemiętach oraz w Wiktorowie


Gmina Gruta realizuje projekt „Partycypacja w Planowaniu”, który dotyczy zagadnień planowania przestrzennego w dwóch sołectwach na terenie naszej gminy – w Plemiętach oraz w Wiktorowie. Lokalizacje te są podyktowane występowaniem elektrowni wiatrowych,
ich oddziaływaniem i regulacjami prawnymi, które wpływają na to, gdzie mieszkańcy będą mogli budować swoje domy, gospodarstwa, za kilka, a nawet kilkanaście lat.

Spotkaliśmy się już podczas Dożynek Gminnych oraz Inscenizacji wojennej w Annowie. Namiot konsultacyjny był chętnie przez Państwa odwiedzany, za co serdecznie dziękujemy. Pragniemy przypomnieć, że w Urzędzie Gminy Gruta (w godzinach pracy urzędu) działa dla Państwa punkt konsultacyjny – można przyjść, przekazać nam swoje uwagi.  Dodatkowo na stronie www.gruta.pl zamieszczona jest ankieta – serdecznie prosimy  o jej wypełnienie – zajmie to dosłownie 5 minut! Na stronie znajdą także Państwo link  do geoankiety, gdzie można bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi konsultacyjne!

Już niebawem spotkamy się w świetlicach wiejskich w Plemiętach oraz w Wiktorowie. Zapraszamy na spotkanie z urbanistą, który opowie szczegółowo o problematyce, odbędzie się dyskusja,. Po spotkaniu zapraszamy wszystkich na grilla, a dzieci na zajęcia z animatorką. Dodatkowo podczas spotkania przeprowadzony zostanie konkurs z atrakcyjnymi nagrodami Proszę śledzić stronę internetową www.gruta.pl oraz nasz profil na Facebook’u.


Realizacja w ramach projektu “Partycypacja w Planowaniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   Tekst/foto: OK