Parafialne Dni Skupienia Eucharystycznego Ruchu Młodych


Parafialne Dni Skupienia Eucharystycznego Ruchu Młodych w dniach 1-2 maja tego roku były dla dzieci okazją do poznania historii życia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Młode eremitki  w tych dniach starały się zrozumieć miłość jaką darzył innych błogosławiony Bojanowski. Szybko odkryły, że „(…) trzeba życiem swoim świadczyć, że:  Każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala, a innym przyświeca…”. W tych dniach dziewczynki uczestniczyły również w nabożeństwach oraz Mszach.  Zobaczyły wystawę poświęconą błogosławionemu. Znalazł się również moment na wspólne śpiewy, podchody oraz kręgle. Czas ten spędziliśmy wspólnie z Siostrą Anuncjatą oraz Siostrą Hiacyntą ze  Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny. Eremici na zakończenie dostały od Sióstr „różańce przytulańce” oraz obrazki z bł. Bojanowskim.

4 maja dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych wraz z obecnym animatorem – p. Kingą Panek pogłębiały swoją wiedzę nt. św. Floriana. Tego dnia uczestniczyłyśmy w nabożeństwie poprowadzonym przez ks. kanonika Henryka Szczodrowskiego – proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Grucie. Na koniec ksiądz proboszcz udzielił nam Błogosławieństwa relikwiami. Następnie udaliśmy się do jednostki OSP GRUTA, gdzie dzieci mogły obejrzeć samochody i sprzęt pożarniczy będący wyposażeniem jednostki. Dh Piotr Tracki wraz z dhem  Pawłem Grzywnowiczem  opowiedzieli o pracy strażaka. Eremitki pogłębiły również swoją wiedzę nt. bezpieczeństwa. Na zakończenie złożyłyśmy życzenia i zrobiliśmy wspólne zdjęcie z wyżej wymienionymi druhami oraz dh. Marianem Piechowskim – naczelnikiem jednostki. Druhom dziękujemy za poświęcony czas, bardzo interesujący sposób przekazania dzieciom wielu cennych informacji o tej niezwykle ważnej i potrzebnej służbie .

TB