OSP Gruta z nowym sprzętem !


W dniu 24.01.2022 r. w Sali narad Urzędu Gminy Gruta odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu ratowniczego i wyposażenia zakupionego w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości – Ministerstwo Sprawiedliwości. Koszt zakupu sprzętu to 10.102,00 zł z czego kwota dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości wyniosła 10 000,00 zł , a 102,00 zł to środki budżetu gminy W przekazaniu sprzętu dla jednostki OSP Gruta uczestniczyli: Poseł na Sejm RP – Mariusz Kałużny, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu – Tomasz Zdrojewski, Sekretarz Gminy Gruta – Sabina Kamińska, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Sławomir Chyła oraz druhowie z OSP Gruta. Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie pozyskała:
Sprzęt do oświetlania terenów akcji
-Zestaw do tlenoterapii
-Defibrylator AED
-Deskę ortopedyczną wraz z stabilizatorami

Pozyskany sprzęt pozwoli na jeszcze lepsze i skuteczniejsze wykonywanie działań ratowniczo – gaśniczych przez naszych strażaków.

Bardzo Serdecznie Dziękujemy!

 

,,Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości’’