ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA


Uczniowie ze Szkół Podstawowych w Nicwałdzie i Plemiętach wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Biały – Nasza Duma”. W konkursie wzięło udział ponad 120 szkół z województwa Kujawsko-Pomorskiego i 665 prac plastycznych. Wyróżnieni uczniowie z Nicwałdu: Oskar Morański, Dominika Zalewska i Agnieszka Szeląg, zaś z Plemiąt: Tomasz Graman wraz z Rodzicami i nauczycielką historii i plastyki Dorotą Kruszczyńską zostali zaproszeni na uroczystość finałową do Bydgoszczy. Odbyła się ona 26 marca 2018 r. w Miejskim Centrum Kultury. Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  Ich prace można oglądać obecnie na wystawie w Bydgoszczy.