Opłatek w parafii gruckiej


Mszą świętą odprawioną przez księdza kanonika Henryka Szczodrowskiego rozpoczęło się Wigilijne Spotkanie zorganizowana przez Caritas gruckiej parafii. Msza celebrowana była w intencji osób chorych i seniorów.

Kameralną uroczystość w przykościelnej salce przygotowała przewodnicząca Caritas Ludwika Dulkowska. Wśród gości była wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ewa Schmidt oraz przedstawiciele Rady ParafialnejAkcji Katolickiej.

Po mszy podzielono się opłatkiem, chwilę później śpiewano kolędy. Były życzenia, wzruszenie, łzy, a już przy kawie i cieście wspomnienia świat sprzed lat…

      (r)