Ojczyzna i patriotyzm


10 listopada w podstawówce w Nicwałdzie odbył się uroczysty apel z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Grupa uczniów pod kierunkiem Barbary Fiszer i Andrzeja Derkowskiego przygotowała lekcję historii o drodze Polski do wolności. Były wiersze oraz śpiewanie pieśni patriotycznych. Uczniowie zapoznali się z ważnymi datami i wydarzeniami z historii naszego kraju związanymi z okresem zaborów oraz z odzyskaniem niepodległości.

Apel pogłębił wiedzę na temat losów naszej Ojczyzny. Dzięki niemu uczniowie mogli szeroko dowiedzieć się o wielu sprawach dotyczących naszego kraju, a przez to pogłębić wiedzę i bardziej ugruntować swój patriotyzm.

Anna Barczak