Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta


Wójt Gminy Gruta
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załączniki