Ogłoszenie otwartego konkursu ofert


Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Gruta ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

..

Załączniki