Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.