Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego