Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do wniosku o udzielenie w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do wniosku o udzielenie w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.

Nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej
Nazwa zadania: Konserwacja elewacji kościoła pw. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej