Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa zadania: Wyjazd Integracyjno-krajoznawczy dla Mieszkańców Gminy Gruta “Uroki Ziemi Chełmińskiej”.