Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert) – Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Nicwałd, Nazwa zadania: Wigilia dla mieszkańców.